Privacy statement

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij als bedrijf omgaan met uw gegevens.

Welke gegevens worden door ons vastgelegd?
Wanneer u gebruik wilt maken van het formulier om uw voorkeuren door te geven leggen wij de volgende gegevens vast:

-uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
-uw voorkeuren voor appartementen
-overige informatie die u aan ons verstrekt

Waar gebruiken wij deze gegevens voor?
- wij gebruiken deze gegevens om een inzicht te krijgen in de voorkeuren van geinteresseerden
- om contact op te kunnen nemen voor het voor het verstrekken van informatie

Als u zich wilt afmelden voor het bovenstaande dan kunt u contact opnemen met ons.

Beveiliging en bewaartermijn
Wij zullen ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering
Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan ons onder vermelding van uw naam en adres. Wij zullen in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Vragen?
Wij nemen uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons kantoor.